Bağcılar Deniz Yıldızı Anaokulları, Bağcılar Anaokulu, Kreş,
 

OKUL KURUCUMUZUN MESAJI

                       MERHABA;

Sevgili anneler-babalar;

İnsanoğlunun tüm yaşamı göz önünde bulundurulduğunda bazı yaşam dilimlerinin, psikolojik ve fizyolojik gelişmeler açısından daha kritik dönemler olarak ele alınması gerektiği bilinmektedir. Örneğin, 0-6 yaşlar arasını kapsayan okul öncesi yılları; kişiliğin oluşumu ve şekillenmesi, temel bilgi ve beceri ve alışkanlıkların kazanılması ve geliştirilmesinde ileri yıllara olan etkisi nedeniyle, yaşamın en kritik dönemlerinden biridir. Çocuğa erken yaşlarda sağlanacak deneyimlerle elde edilecek temel bilgi, beceri ve alışkanlıklar, çocuğun daha sonraki öğrenim yaşamının yanı sıra sosyal ve duygusal yaşamını da biçimlendirecek güçtedir.  

            Okul öncesi eğitim kurumları çalışan annelerin sorumluluklarını  günün belli saatleri içinde üstlenerek,  bir yandan annenin işinde verimli olmasına katkı sağlarken,  diğer yandan çocuğun yetersiz koşullarda zedelenmesini de önlemektedir. Kadının güçlenmesi ve toplum içinde üretken olmasında, okul öncesi eğitim kurumlarının katkısı çok önemlidir.

               Okul öncesi eğitim kurumları, çocuğun kültürel değerlerini özümsemesine yardımcı olmaktadır. Sıklıkla kullanılan “çocuklar bizim geleceğimizdir” söyleminde, sosyal ve ahlaki değerlerimizin nesilden nesile geçişinde çocuğun rolü vurgulanmaktadır. Bu değerler okul öncesi dönemde yerleşmeye başlamaktadır. Tüketim, rekabet, şiddet ve bencilliğin yoğunlaştığı günümüzde işbirliği, fedakarlık ve birlik gibi temel değerlerin erken çocukluk döneminde yerleşmesine önem verilmelidir. Çocuklar bizim geleceğimiz ise, değişiklikleri ve  aynı zamanda devamlılığı sürdürecek olan da onlardır. Onlara erken yaşlardan itibaren gelişimlerini en verimli şekilde gerçekleştirebilecekleri ortamları sağlamak da biz yetişkinlerin görevidir. 

               Çocuklarımıza vereceğimiz en değerli armağan kaliteli bir eğitimdir. Okul öncesi kurumları kalite açısından incelenirken; aile katılımı, okul öncesi kurumsal özellikler, eğitim ortamları, program, öğretmen-yönetici, eğitimin değerlendirilmesi boyutları ile ele alınmalı ve belli standartlara dikkat edilerek  her  boyut tek  tek  analiz edilmelidir. 
Okulumuzda 2-6 yaş grubu sağlanan hizmetlerin kalitesi;  Çocuk ile yetişkinler arasındaki sözlü iletişimin kalitesi, öğretmenlerin eğitim programı bilgi ve anlayış düzeyi, öğretmenlerin küçük çocukların nasıl öğrendikleriyle ilgili bilgileri, öğretmen ve diğer yetişkinlerin çocukları çatışmaları çözmede nasıl destekledikleri, çocukların öğrendiklerini evde desteklenmesinin sağlanması gibi ögelerle de  yakından ilişkilidir. 

Dürüstlük,  samimiyet ve şeffaflık ilkemizle, misyonumuz eğitimde kalite, vizyonumuz ise kaliteli eğitimde sıfır hatadır. 

DENİZ YILDIZI ANAOKULU  olarak Atatürkçü, çağdaş, yenilikçi, çalışkan, araştırmacı, sorgulayıcı, yaratıcı, kendini ifade edebilen sağlam kişilikli bireyler yetiştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 

BUGÜNE KADAR OKULUMUZDA BULUNAN VEYA MEZUN OLUP GİDEN TÜM ÇOCUKLARIMIZA BİZLERE SUNDUKLARI KOŞULSUZ VE SONSUZ SEVGİLERİ VE SARILMALARI İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM....heart

               Siz değerli annelerimizin ve babalarımızın da , bir yanınızın hep çocuk kalması dileğimle…:)))

Sevgiyle kalın….


© Copyright 2011 Tüm hakları saklıdır .Tasarım ve Yazılım hangiyuva.com tarafından hazırlanmıştır.